Toimintaperiaatteet

Casa Angelito koti- ja hoivapalvelut

Toimintaperiaatteet Casa Angelito koti- ja hoivapalveluissa ovat asiakkaan hyvinvoinnin edistäminen ja riittävän kotiavun vienti asiakkaalle. Huomioimme jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet. Noudatamme salassapitovelvollisuutta ja toimimme asiakaslähtöisesti kaikissa palvelutilanteissa.