OMAVALVONTA

Casa Angelito koti- ja hoivapalvelujen arvot ovat: Tuki arjessa, turvallisuus, vastuullisuus, osallisuus, empaattisuus ja ulkosuomalaisten erityistarpeiden huomiointi.

Riskien hallinta ja turvallisuus sisältyvät omavalvontasuunnitelmaan. Riskien hallinnassa huomioimme fyysisen ja psyykkisen toimintaympäristön sekä asiakkaan että hoitajan turvallisuuden takaamiseksi.

Hyva fyysinen toimintaympäristö on asiakkaan koti, missä on huomioitu asiakkaan liikkuminen ja vaaratekijät esim. liukastuminen. Hyvä fyysinen toimintaympäristö mahdollistaa hoitajalle ergonomisesti oikean työtavan ja mahdollistaa asiakkaan auttamisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Hyvä psyykkinen toimintaympäristö tarkoittaa asiakkaan hyvää henkistä vointia häntä avustettaessa. Samoin se tarkoittaa hoitajan hyvää ja turvallista toimintaympäristöä eri asiakasryhmien kanssa työskennellessä.

Asiakasturvallisuus, työturvallisuus, paloturvallisuus, turvallisuus tartuntatautien aikana, tietosuoja, kestävä kehitys ja työntekijöiden perehdytyssuunnitelma sisältyvät riskien ennakointiin ja niiden hallintaan.

Riskejä minimoidaan myös hyvällä työn suunnittelulla ja hygieniasääntöjen noudattamisella.

Toimintaperiaatteita ovat: Yksilölliset tarpeet, terveyden edistäminen, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vuorovaikutus, potilasturva ja salassapitovelvollisuus.