PALVELUT JA HINNOITTELU


Kertatilauspalvelut maksetaan käteisellä tilatun palvelun päätteeksi. Asiakas saa maksusta kuitin. Käytössä ei ole korttimaksuja. Laskutus tapahtuu tunnin tarkkuudella. Minimitilaus 1h. Rullaa sivua alas hinnastoon!

Jatkuva palvelutilaus esim. kotihoito viikoittain, maksetaan sähköisellä laskulla kerran kuukaudessa.

TALOUDELLISTA TUKEA MAKSUIHIN

Miten kotitalousvähennys toimii?

Vähennyksen voi tehdä kotitaloustyöstä ja kotihoivasta silloin kun yritys tekee työn.

Kotihoivan kotitalousvähennys on mahdollista myös ulkomailla.

Kotitalousvähennys uudistui v. 2013 siten, että Suomeen verovelvollinen henkilö voi saada vähennystä Euroopan talousalueella sijaitsevassa asunnossaan tai loma-asunnossaan ulkomaisella yrityksellä tai kotimaisella yrityksellä teettämästään työstä.

Kotitalousvähennyksen voi tehdä palveluista, jotka on tilattu

 • omaan kotitalouteen
 • omien tai puolison vanhempien kotitalouteen
 • omien tai puolison isovanhempien kotitalouteen
 • omaan vapaa-ajan- tai kakkosasuntoon.

Miten kotitalousvähennys muuttui vuonna 2022

Vuonna 2022 käyttöön otettiin kaksivuotinen kokeilu, jonka aikana kotitalousvähennyksen korvausprosenttia nostettiin kotitalous,-hoiva- ja hoitotyön osalta 40 prosentista 60 prosenttiin. Samalla näiden alojen palveluita koskevaa kotitalousvähennykseen oikeuttavaa summaa nostettiin 2250:stä 3500 euroon. Muiden alojen ostopalveluiden osalta kotitalousvähennykset pysyvät ennallaan. 

Kotitalousvähennyksen omavastuuosuus on 100 euroa, josta ei voi tehdä vähennystä. Omavastuu koskee aina kalenterivuotta kerrallaan ja on henkilökohtainen eli samassa taloudessa asuvat henkilöt maksavat oman omavastuuosuutensa.

Hoito - ja palvelusuunnitelma

Jatkuvasta palvelusta tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. 

Eläkettä saavan hoitotuki Suomessa ja kansainvälisissä tilanteissa

Hoitotukea voidaan maksaa Suomessa pysyvästi kirjoilla olevalle eläkeläiselle. Hoitotukea voidaan maksaa myös ulkomaille, jos asut ulkomailla ja kuulut Suomen sosiaaliturvaan. Sinulla voi olla oikeus saada hoitotukea Suomesta, jos oleskelet ulkomailla tilapäisesti eli enintään 6 kuukautta vuodessa.

Joissain tilanteissa voit saada hoitotukea, vaikka et ulkomaille muuton jälkeen kuuluisikaan Suomen sosiaaliturvaan. Näin silloin jos asut EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä. Hoitotuen saamiseen vaikuttaa asumisen lisäksi se, mistä maasta sinulle maksetaan eläkettä. Tiedustelut tapauskohtaisesti Kelasta!

 

PALVELUT AURINKORANNIKOLLA, HELSINGISSÄ JA ESPOOSSA


 • Kotihoito
 • Suihkuapu ja wc-toimet 
 • Tilapäinen lastenhoito ( vain Aurinkorannikolla ) 
 • Kotisiivous 
 • Kevyet kotitaloustyöt
 • Apu ruokailuissa ja ruoanvalmistus 
 • Avustajapalvelut ( vain Aurinkorannikolla )
 • Seuranpito ikäihmiselle
 • Tukihenkilö päihteistä irti haluavalle 
 • Mielenterveys -ja päihdehäiriöisten hoitoonohjaus


 • Tulkkaus- ja asiointipalvelut ( vain Aurinkorannikolla )
 • Lääkärissä ja sairaalassa käynnit asiakkaan kanssa
 • Kauppa-apu ja apteekissa käynti
 • Saattajapalvelu 
 • Vierailupalvelu sairaalassa ja vanhainkodissa 
 • Ulkoiluapu ja ohjattu kevyt liikunta
 • Kotikuntoutuksen tuki
 • Inva-taksi tilaukset
 • Saattohoidon tuki asiakkaan kotona

 HINNOITTELU AURINKORANNIKKO ESPANJA  

Kotihoito 

25 eur / h

Viikkosiivous  Huom! Siivoushinnat nousseet 1.1.2024 alk. 

( Suursiivous ja ikkunoidenpesu 30 eur / h  ) 

                                                                                                   

22 eur / h

Tilapäinen lastenhoito ( max 2 lasta )                                                            

Useammasta lapsesta 5 eur / h lisämaksu tuntihintaan

0-2 v lapset aina 5 eur / h lisämaksu tuntihintaan hoidettavuuden vuoksi                                                                                           

       20 eur / h

Tulkkaus- ja asiointipalvelut 

Hälytyskäynti asiakkaan luona ( klo 07- 21 ) 40 eur

Hälytyskäynti asiakkaan luona ( klo 21-07 yöaikaan ja viikonloppuna ) 60 eur

+ Hoitajan matkat / julkinen liikenne tai taksi                                            

20 eur / h

Henkilökohtainen avustaja 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

        20 eur / h 

Vierailukäynti sairaala tai Seniors Torrequebrada  Huom! Hinta noussut 1.1.2024  

Laskutamme lisäksi myös matkakulut julkisilla liikennevälineillä tai taksilla.                                                                                                             

25 eur / h