toiminnanohjaaja 

Tiina Ruonala 

 


Työkokemusta on kertynyt runsaasti kotihoidosta ja kotipalvelun tukipalveluista. Olen työskennellyt eri asiakasryhmien kanssa. Minulla on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus. Teen työtäni positiivisella asenteella ja haluan tarjota luotettavia kotiin vietäviä palveluja. Espanjassa toimin itsenäisenä laillistettuna hoiva-alan ammatinharjoittajana. Asiakkaani ovat Espanjan suomalaisia ja lomalaisia Suomesta. Kotipalvelun tukipalvelut ovat kotimaisen Casa Angelito koti- ja hoivapalvelujen tuottamia palveluja.

Palvelutarjontaan sisältyvät myös palvelut kodin ulkopuolella, kuten 
avustaminen ulkoilussa, erilaiset asioinnit, käynnit fysioterapiassa, lääkärissä ja sairaalassa ovat em. palveluja.

Tarvittaessa tulkkaan asiointikäynneillä.

Ikäihmisille kotihoiva ja kotipalvelut tukipalveluineen riittävät pitkälle, mutta kun kotihoiva ei riitä on hyvä miettiä palveluasuntoa tai vanhainkotipaikkaa. Espanjassa yhteistyö Seniors palveluasuntojen ja vanhainkotien kanssa on palveluohjausta espanjalaisten hoivapalvelujen piiriin. 

Kaikilla ikäryhmillä on oltava mahdollisuus hyvään ja asiantuntevaan hoivaan. Lastenhoito on suosittu palvelumme ikäihmisten kotihoivan ohessa.

Jokaisen koti tarvitsee myös aika ajoin ammattilaisen tekemää siivousta. Kodinhoidon laaja tarjonta takaa kaikille asiakkaille kerta-, viikko -tai suursiivouksen toiveiden mukaan. 

 

Casa Angelito koti- ja hoivapalvelut aloitti toimintansa Aurinkorannikolla 2013. Erilaisten vaiheiden jälkeen ja pandemian hellitettyä, aloitin kotiin vietävät palvelut Espanjassa uudelleen helmikuussa 2022.    

Työtäni Aurinkorannikolla ohjaa pitkä kokemus ja ammattitaito. Puhun sujuvaa espanjaa ja tunnen ulkosuomalaisten arjen, sekä Espanjan sosiaali- ja terveydenhuollon eri palvelut.

Kaikki palvelumme ja niiden hinnat ovat esillä näillä kotisivuilla.

Tervetuloa asiantuntevien palvelujen pariin!

Sydämellisesti toivottaen, 

Tiina Ruonala

Puh. +358 46 6143854 ja +34 613 652 184 sekä casa-angelito@hotmail.fi