Omavalvonta ja turvallisuus

Casa Angelito koti -ja hoivapalvelut

Casa Angelito koti- ja hoivapalvelujen arvot kotitalouksien tukipalveluissa ovat: Tuki arjessa, turvallisuus, vastuullisuus, osallisuus, empaattisuus ja ulkosuomalaisten erityistarpeiden huomiointi.

Riskien hallinta Casa Angelito koti- ja hoivapalveluissa tarkoittaa riskien ennakointia ja niiden minimointia. Riskien hallintaan sisältyy: Fyysisen ja psyykkisen toimintaympäristön riskien ennakointi ja vaaratilanteiden estäminen, ammattitaito, asiakasturvallisuus ja työturvallisuus.