Omavalvontasuunnitelman arvot

08.11.2021

Casa Angelito koti- ja hoivapalvelujen arvot kotitalouksien tukipalveluissa ovat: Tuki arjessa, turvallisuus, vastuullisuus, osallisuus, empaattisuus ja ulkosuomalaisten erityistarpeiden huomiointi.

Riskien hallinta ja turvallisuus sisältyvät omavalvontasuunnitelmaan. Riskien hallinnassa huomioimme fyysisen ja psyykkisen toimintaympäristön sekä asiakkaan että kotiavustajan turvallisuuden takaamiseksi.

Hyva fyysinen toimintaympäristö on asiakkaan koti, missä on huomioitu asiakkaan liikkuminen ja vaaratekijät esim. liukastuminen. Hyvä fyysinen toimintaympäristö mahdollistaa kotiavustajalle ergonomisesti oikean työtavan ja mahdollistaa asiakkaan auttamisen parhaalla mahdollisella tavalla. 

Hyvä psyykkinen toimintaympäristö tarkoittaa asiakkaan hyvää henkistä vointia häntä avustettaessa. Samoin se tarkoittaa kotiavustajan hyvää ja turvallista toimintaympäristöä eri asiakasryhmien kanssa työskennellessä. 

Asiakasturvallisuus, työturvallisuus, paloturvallisuus, turvallisuus pandemian aikana, tietosuoja, kestävä kehitys ja työntekijöiden perehdytyssuunnitelma sisältyvät riskien ennakointiin ja niiden hallintaan.

Riskejä minimoidaan myös hyvällä kotipalvelun tukipalvelujen suunnittelulla ja hygieniasääntöjen noudattamisella.

Toimintaperiaatteita ovat: Yksilölliset tarpeet, terveyden edistäminen, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen,  vuorovaikutus ja salassapitovelvollisuus.