Riskien hallinta  

04.11.2021

Riskien hallinta Casa Angelito koti- ja hoivapalveluissa tarkoittaa riskien ennakointia ja niiden minimointia. Riskien hallintaan sisältyy: Fyysisen ja psyykkisen toimintaympäristön riskien ennakointi ja vaaratilanteiden estäminen, ammattitaito, asiakasturvallisuus ja työturvallisuus. 


Casa Angelito koti- ja hoivapalvelujen toimintaperiaatteet ovat: Terveyden edistäminen, terveyden seuranta, yksilölliset tarpeet, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, toipumisorientaatio, vuorovaikutus ja salassapitovelvollisuus.